V případě nutnosti

volejte na +420 605 773 384

/

Smluvní pojišťovny

111

Všeobecná zdravotní pojišťovna

201

Vojenská zdravotní pojišťovna

205

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

207

Oborová zdravotní pojišťovna

209

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

211

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra