V případě nutnosti

volejte na +420 605 773 384

/

O nás

O nás

JP Alped Medica

Nenašli jste, co potřebujete? Zavolejte nám.

MUDr. Jaromír Paukert

Po promoci na 2. lékařské fakultně Univerzity Karlovy v Praze v roce 1995 jsem začal pracovat na dětském oddělení Oblastní nemocnice v Kolíně. Zde jsem pracoval 26 let a to na oddělení kojenců, větších dětí, na příjmové ambulanci a na jednotce intenzivní péče. Složil jsem postupně atestaci z pediatrie 1. stupně, atestaci z alergologie a klinické imunologie a atestaci z pediatrie 2. stupně.

Alergologie a klinická imunologie byla později hlavní náplní mé práce. Byl jsem vedoucím lékařem úseku alergologie a klinické imunologie na dětském oddělení, do kterého patřily dvě fungující ambulance obsluhované prací dvou sester a tří až čtyř lékařů. Pracoviště získalo akreditaci 1. stupně pro vzdělávání v oboru alergologie a klinické imunologie a postupně jsem jako školitel dovedl k úspěšné atestaci čtyři lékařky. Pracoviště pravidelně provádělo komplexní alergologickou diagnostiku a léčbu, specializací byla péče o pacienty s lékovými a potravinovými alergiemi. Velkou skupinu našich pacientů tvořili astmatici, kojenci s alergií na bílkovinu kravského mléka a pacienti s atopickým ekzémem. 

O naše zkušenosti jsme se dělili v našich přednáškových a publikačních aktivitách. Pořádali jsme pravidelný seminář Den lékové alergie, kterého proběhlo již šest ročníků. Spolupracoval jsem deset let s novorozeneckým oddělením nemocnice v Mělníku, kde jsem se podílel na zajištění péče jak o fyziologické novorozence, tak o děti s poruchou poporodní adaptace nebo děti nedonošené. Ambulantní péči jsem věnoval i v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost v Oblastní nemocnici v Kolíně a v ambulanci ve Mšeně u Mělníka, které kolínská nemocnice zajišťovala. V letech 2021-2022 jsem pracoval v jilemnické městské nemocnici na dětském oddělení a v alergologické ambulanci.

Marie Paukertová

Pracovala na dětském oddělení Oblastní nemocnice v Kolíně. Prošla jeho různými úseky včetně novorozenecké jednotky intermediární péče. 

Hlavní náplní její práce se postupně stala také alergologie a klinická imunologie. V týmu sester výrazně přispěla k rozvoji alergologického pracoviště v Kolíně. Je absolventkou specializačního kurzu Péče o pacientky s alergickými a jinými imunopatologickými stavy. 

Je aktivní členkou sekce sester České společnosti alergologie a klinické imunologie. O své zkušenosti se dělí při přednáškové činnosti. Společně jsme pracovali v Kolíně i v Jilemnické ambulanci dětské alergologie a klinické imunologie. 

Nyní se společně budeme věnovat i vám.